skip to menu

Mikrobiální eukaryotní β-N-acetylhexosaminidasa - "As you like it"

10th October 2006, 14:51

Pořádá
Česká chemická společnost
Centrum biokatalýzy a biotransformací (LC06010)
Společná laboratoř MBÚ-UK

pátek 13.10. 2006,

Zároveň proběhne kontrolní den projektu GA ČR 203/04/1045: (řešitelé Bezouška, Křen, Macková)

Program

Kinosál MBÚ – veřejné jednání
09:30 – 09:45 Zahájení
Předsedající:
09:45 – 10:15 V. Křen: Fungální -N-acetylhexosami­nidasa – objekt i nástroj glykobiologického výzkumu
10:15 – 10:45 K. Bezouška: Proč potřebují plísňové hexosaminidasy tak velký propeptid?
10:45 – 11:15 R. Ettrich: Struktura a molekulárně-dynamické chování β-N-hexosaminidasy ve vodném prostředí
11:15 – 11:45 A. Kalendová, H. Ryšlavá: -N-Acetylhexosami­nidasa z P. oxalicum – purifikace a charakterizace
11:45 – 13:30 Oběd, postery
Zasedací místnost budova XA-přízemí (MBÚ) – veřejné jednání
Předsedající:
13:30 – 13:50 K. Hofbauerová, O. Vaněk: Studium struktury β-N-acetylhexosami­nidasy pomocí spektroskopie a krystalografie
13:50 – 14:10 P. Palenčár: Docking and molecular dynamics of potential inhibitors of the enzyme β-N-acetylhexosami­nidase
14:10 – 14:30 P. Bojarová, K. Slámová: β-N-Acetylhexosami­nidasa z Talaromyces flavus – charakterizace enzymu a využití v syntéze
14:30 – 14:50 O. Plíhal, P. Pompach: Vliv glykosylace na enzymovou aktivitu plísňových hexosaminidas
14:50 – 15:10 E. Kupčíková, L. Weignerová: β-N-Acetylgalakto­saminidasa z A. niger: purifikace a aplikace
Zasedací místnost budova XA-přízemí (MBÚ) –uzavřené jednání
15:10 – 17:00 Panelová diskuse

Hosté a veřejnost srdečně zváni!

Garant akce: , MBÚ AV ČR

News

Institute of Microbiology - Czech Academy of Sciences